Slovenská verzia English version Deutche version Magyar változat
ÚVOD UBYTOVANIE FOTOGALÉRIA OKOLIE CENNÍK KONTAKT ZĽAVY

UBYTOVACÍ PORIADOK

Vážení hostia, dovoľujeme si Vás požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

 1. V ubytovacím zariadení  môžeme ubytovať hosťa, ktorého riadne prihlásime. Za týmto účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia ihneď po príchode svoj občianský preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.
 2. V deň príchodu sa môže hosť ubytovať v čase od 14.00 hod do 20.00 hod., v deň odchodu musí opustiť izbu do 9.00 hod., pokiaľ nie je s vedením zariadenia dohodnuté inak.
 3. Ubytovacie zariadenie zodpovedá podľa §433 Občianského zákonníka za veci vnesené hosťom do ubytovacieho zariadenia a za škodu, spôsobenú na odložených veciach, len pokiaľ tieto boli uložené na mieste pre to vyhradené. Za peniaze a cenné veci zodpovedá ubytovacie zariadenie vtedy, ak ich prevzalo do úschovy (proti vydanému potvrdeniu o prijatí) podľa Občianského zákonníka. 
 4. V izbe, ani v spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez súhlasu vedenia zariadenia premiestňovať, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete, alebo inej inštalácie. 
 5. V dome a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa(holiaci strojček, masážny strojček,...) 
 6. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a v príslušenstve svetlo, uzamknúť dvere na kľúč a tento odovzdať. 
 7. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené zvláštne miesto (lyžiareň). 
 8. Loptové a iné športové hry sa môžu hrať na ihrisku alebo na vyhradených priestoroch tak, aby nebol rušený kľud a bezpečnosť ubytovaných a ďalších hostí. 
 9. Do priestorov ubytovacieho zariadenia je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí. 
 10. Psy a iné zvieratá môžu byť ubytované v zariadení za predpokladu, že majiteľ predloží očkovací preukaz zvieraťa. Na ubytovanie zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:
  1. za konanie zvieraťa zodpovedá v plnom rozsahu majiteľ zvieraťa alebo osoba, ktorá zviera doprevádza
  2. zvieratá nesmú odpočívať - ležať na lôžku alebo inom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa, na krmenie zvierat nesmie sa používať inventár, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie pokrmov hosťom. 
 11. Za stratu kľúča účtujeme 20,00 EUR. 
 12. Prípadné vzniknuté závady hláste ihneď vlastníkovi ubytovacieho zariadenia. 
 13. Vzhľadom k použitému materiálu na podlahách doporučujeme hosťom, aby v zariadení používali domácu obuv a nechodili bosí. 
 14. Vo všetkých vnútorných priestoroch domu platí prísny zákaz fajčenia, na balkónoch objektu je fajčenie povolené. Fajčiť je povolené na vyhradených miestach mimo ubytovacieho zariadenia. 
 15. Kaucia 40,-EUR slúži na zaplatenie škody vzniknutá na majetku prevádzkovateľa spôsobená zákazníkom.   
 16. Prosíme hostí o dodržiavanie nočného kľudu v čase 22.00 hod. - 6.00 hod. 
 17. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma majiteľka zariadenia.


Tento Ubytovací poriadok je platný 01.05.2011

Viera Morihladková
majiteľka ubytovania

In-počasie

thermal park vrbov
ubytovací poriadok všoeobecné zmluvné podmienky
tvorba web stránok webing.sk